VISIONS OF CHINA 

ALONE
WANG Bing

France - Hong Kong
ATA
CHAKME Rinpoche

China
BREATHLESS ANIMALS
LEI Lei

USA
CHINESE PORTRAIT
WANG Xiaoshuai

Hong Kong
KNIFE IN THE CLEAR WATER
WANG Xuebo

China
LONGING FOR THE RAIN
YANG Lina

Hong Kong
LOST LOTUS
LIU Shu

Hong Kong - Netherlands
LOTUS
LIU Shu

China
LOVE POEM
William WONG

Hong Kong
MRS FANG
WANG Bing

Hong Kong - France - Germany
MY NEIGHBORS & THEIR JAPANESE GHOST
YANG Lina

China
OLD STONE
Johnny MA

China - Canada
RED AMNESIA
WANG Xiaoshuai

China
(SEX) APPEAL
WANG Wei Ming

Taiwan
TA'ANG
WANG Bing

Hong Kong - France
THE BACK
LIU Bingjian

Hong Kong - France
THE LOVE OF MR AN
YANG Lina

China
THREE SISTERS
WANG Bing

France - Hong Kong
Show More